تبلیغات در تقویم دات کام
Advertise on Taghvim.com


taghvim norooz advertising

Let Iranians know you exist!

با بیش از هزاران بازدید کننده در روز از ۲۰۰ کشور , تقویم دات کام یکی از مهم ترین پرتال های ایرانی برای معرفی شما به ایرانیان مقیم در سرتا سر دنیاست. با تقویم دات کام, کار خود را به طرز صحیح, کم هزینه و فقط در موقعیتهای جغرافیائی مورد نظر معرفی کنید. تماس با من.

- Reach Iranians ANYWHERE in the world!
- Advertise to Iranian communities accurately, down to the city! (No wasted 'clicks')
- Thousands and thousands of daily visitors. Live stats
- Try before you pay: two weeks’ free trial (subject to availability)
Please contact me to discuss an effective advertising campaign for your business.

 

2018 Pricing

Country Per month (USD) 2016 visits
Iran $1,000 1,017,921
United States $1,000 411,117
Canada $750 235,972
Germany $300 174,298
United Kingdom $300 145,085
Sweden $200 104,497
Australia $100 77,507
Netherlands $100 58,758
United Arab Emirates $100 47,352
Turkey $100 40,390
France $100 27,414
Norway $100 26,744
Austria $100 22,823
Denmark $100 22,464
Malaysia $100 20,550
Italy $100 20,384
* Other countries stats available on request.
** Maximum ad rotation is 3, with no conflict of interest.