تبلیغات در تقویم دات کام
Advertise on Taghvim.com


taghvim norooz advertising

Let Iranians know you exist!

با بیش از هزاران بازدید کننده در روز از ۲۰۰ کشور , تقویم دات کام یکی از مهم ترین پرتال های ایرانی برای معرفی شما به ایرانیان مقیم در سرتا سر دنیاست. با تقویم دات کام, کار خود را به طرز صحیح, کم هزینه و فقط در موقعیتهای جغرافیائی مورد نظر معرفی کنید. تماس با من.

- Reach Iranians ANYWHERE in the world!
- Advertise to Iranian communities accurately, down to the city! (No wasted 'clicks')
- Thousands and thousands of daily visitors. Live stats
- Try before you pay: two weeks’ free trial (subject to availability)
Please contact me to discuss an effective advertising campaign for your business.

 

Pricing

Country Per month (USD)
Iran $1,000
United States $1,000
Canada $750
Germany $300
United Kingdom $300
Sweden $200
Australia $100
Netherlands $100
United Arab Emirates $100
Turkey $100
France $100
Norway $100
Austria $100
Denmark $100
Malaysia $100
Italy $100
* Other countries stats available on request.
** Maximum ad rotation is 3, with no conflict of interest.