تبلیغات در تقویم دات کام
Advertise on Taghvim.com


taghvim norooz advertising

Let Iranians know that you exist!

با بیش از دو میلیون بازدید در سال از ۱۸۹ کشور , تقویم دات کم یکی از مهم ترین وب سایتهای ایرانی برای معرفی شما به ایرانیان در سرتا سر دنیاست. با تقویم دات کام, کار خود را به طرز صحیح, کم هزینه و فقط در موقعیتهای جغرافیائی مورد نظر معرفی کنید. تماس با من.
  • Reach Iranians in any of 189 countries of the world!
  • Reach Iranian communities in any city of the world!
  • Over 2 millions yearly visits.
  • Try before you pay: 2 weeks free trial period!

  • Please contact me to discuss an effective advertising campaign and a possible trial period. (subject to availability)

 

2017 Pricing

Country Per month (USD) 2016 visits
Iran $1,000 1,017,921
United States $1,000 411,117
Canada $750 235,972
Germany $300 174,298
United Kingdom $300 145,085
Sweden $200 104,497
Australia $100 77,507
Netherlands $100 58,758
United Arab Emirates $100 47,352
Turkey $100 40,390
France $100 27,414
Norway $100 26,744
Austria $100 22,823
Denmark $100 22,464
Malaysia $100 20,550
Italy $100 20,384
* Other countries stats available on request.
** Maximum ad rotation is 3, with no conflict of interest.